มือถือที่ต้องการขาย

ท่านสามารถเช็คราคาโดยประมาณในการขายเครื่องเก่า
และซื้อเครื่องใหม่ได้
โดยกรอกรายละเอียดด้านล่าง

 
 

Grade

A
เครื่องใช้งานได้ 100% ไม่มีปัญหาดังต่อไปนี้
 • หน้าจอแตก / จอเบิร์น / DEAD PIXEL
 • WIFI / Bluetooth / โทรเข้า - ออก
 • กล้องหน้า - หลัง / ระบบแฟลช
 • Finger Scan / Face Scan
 • ระบบสั่น/ ลำโพง / ช่อง Charge
ไม่มีรอยเลย / มีรอยเล็กน้อยไม่เกิน 3 จุด
โปรดระบุมือถือที่ต้องการขาย
-

Grade

B
เครื่องใช้งานได้ 100% ไม่มีปัญหาดังต่อไปนี้
 • หน้าจอแตก / จอเบิร์น / DEAD PIXEL
 • WIFI / Bluetooth / โทรเข้า - ออก
 • กล้องหน้า - หลัง / ระบบแฟลช
 • Finger Scan / Face Scan
 • ระบบสั่น/ ลำโพง / ช่อง Charge
มีรอยปานกลาง / มีรอยมากกว่า 3 จุดขึ้นไป
โปรดระบุมือถือที่ต้องการขาย
-

Grade

C
เครื่องมีปัญหาที่ระบุ 1 ข้อ
 • หน้าจอแตก / จอเบิร์น / DEAD PIXEL
 • WIFI / Bluetooth / โทรเข้า - ออก
 • กล้องหน้า - หลัง / ระบบแฟลช
 • Finger Scan / Face Scan
 • ระบบสั่น/ ลำโพง / ช่อง Charge
โปรดระบุมือถือที่ต้องการขาย
-

Grade

F
เครื่องมีปัญหาที่ระบุมากกว่า 1 ข้อ
 • หน้าจอแตก / จอเบิร์น / DEAD PIXEL
 • WIFI / Bluetooth / โทรเข้า - ออก
 • กล้องหน้า - หลัง / ระบบแฟลช
 • Finger Scan / Face Scan
 • ระบบสั่น/ ลำโพง / ช่อง Charge
หรือ เครื่องเปิดไม่ติด / เครื่องชำรุด / หน้าจอแตกสัมผัสไม่ได้ / สีรั่ว / หน้าจอไม่แตกสัมผัสไม่ได้
โปรดระบุมือถือที่ต้องการขาย
-
หมายเหตุ : ราคาที่แสดงเป็นเพียงการประเมินราคาเบื้องต้นเท่านั้น โดยทางฝ่ายเทคนิคจะเข้าไปทำการตรวจเช็คมือถือของท่านอีกครั้งในวันที่นัดรับเครื่อง ทาง Kaitorasap เป็นผู้มีสิทธ์ผูกขาดแต่เพียงผู้เดียวในการตรวจเช็คประเมินสภาพ,ราคา และรับซื้อเครื่องเก่า(มือสอง)